Điểm Cấp

Bạn tiếp tục giao dịch, chúng tôi tiếp tục cho

Tổng quan

Overbit chạy một hệ thống điểm thưởng sáng tạo được gọi là Điểm cấp (TP). Bạn sẽ kiếm được TP mỗi khi giao dịch mới được mở trên nền tảng của Overbit. Khi bạn đã tích lũy đủ TP, bạn có thể sử dụng chúng để đổi Bitcoin (BTC).

Bạn có thể xem Số dư TP của bạn trong phần Bảng điều khiển và Phần thưởng.

Kiếm điểm cấp

Mỗi lần bạn giao dịch, bạn sẽ kiếm được Điểm Cấp. Số lượng TP, bạn sẽ kiếm được được xác định bởi giá trị khái toán của giao dịch. Trong ví dụ này, nếu bạn mở một vị thế có giá trị khái toán là 1 BTC, bạn sẽ kiếm được 3,8 TP.

Quy đổi điểm cấp sang Bitcoin

Khi bạn đã tích lũy đủ Điểm Cấp, bạn có thể sử dụng chúng để đổi Bitcoin trong mục phần thưởng.Việc quy đổi có thể được thực hiện theo đơn vị 1.000 TP mỗi lầnBạn càng sử dụng nhiều Điểm Cấp trong giao dịch đổi quà, BTC hoặc USDT bạn có thể nhận được trên mỗi Điểm Cấp được sử dụng càng cao. Bất kỳ BTC hoặc USDT nào bạn đổi sẽ được thêm vào số dư ví của bạn và có thể được giao dịch hoặc rút ra

  • 1.000 điểm cấp cho phép bạn đổi 0,060 BTC hoặc giá trị tương đương bằng USDT.
  • 2.000 điểm cấp cho phép bạn đổi 0,126 BTC hoặc giá trị tương đương bằng USDT.
  • 3.000 điểm cấp cho phép bạn đổi 0,192 BTC hoặc giá trị tương đương bằng USDT.
  • 4.000 điểm cấp cho phép bạn đổi 0,258 BTC hoặc giá trị tương đương bằng USDT.
  • 5.000 điểm cấp cho phép bạn đổi 0,324 BTC hoặc giá trị tương đương bằng USDT.
  • 6.000 điểm cấp cho phép bạn đổi 0,390 BTC hoặc giá trị tương đương bằng USDT.
  • 7.000 điểm cấp cho phép bạn đổi 0,456 BTC hoặc giá trị tương đương bằng USDT.
  • 8.000 điểm cấp cho phép bạn đổi 0,522 BTC hoặc giá trị tương đương bằng USDT.
  • 9.000 điểm cấp cho phép bạn đổi 0,588 BTC hoặc giá trị tương đương bằng USDT.
  • 10.000 điểm cấp cho phép bạn đổi 0,654 BTC hoặc giá trị tương đương bằng USDT.

Sau khi quy đổi, Bitcoin ngay lập tức được chuyển vào số dư trong ví của bạn, nơi bạn có thể sử dụng nó để giao dịch hoặc rút ra.