Bảo mật

Bảo mật cấp Quân sự

Bảo mật đối với Tài sản của Khách hàng

100% lưu trữ lạnh đa chữ ký

Tất cả tiền gửi của khách hàng được lưu trữ ngoại tuyến, trong kho lưu trữ lạnh đa chữ ký, được phân bổ theo địa lý. Việc truy cập vào ví được kiểm soát bởi các cá nhân trên khắp thế giới. Không có tiền điện tử được lưu trữ trong bất kỳ văn phòng nào của Overbit. Chúng tôi không mạo hiểm với tiền của khách hàng của chúng tôi.

Kiểm toán ví

Overbit thực hiện kiểm toán thời gian thực cho từng giao dịch diễn ra - và kiểm tra và kiểm toán số dư trên tất cả các ví và giao dịch của khách hàng. Mỗi khách hàng có quyền truy cập vào sổ cái riêng của họ.

Đánh giá rủi ro giao dịch

Chúng tôi đã hợp tác với Coinfirm để xác định các ví và sàn giao dịch có rủi ro cao, nơi chúng tôi có thể nhận được khoản tiền gửi từ hoặc được yêu cầu gửi tiền đến. Chúng tôi thực hiện một cách tiếp cận được đo lường cẩn thận về vấn đề này và có thể tạm dừng các giao dịch đối với các ví được đánh giá là rủi ro. Để bảo vệ tiền của bạn một cách an toàn, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin.

Xác nhận gửi tiền và rút tiền bằng Email

Mỗi lần gửi tiền hoặc rút tiền, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Đối với giao dịch rút tiền, bạn sẽ nhận được email yêu cầu xác nhận trong vòng 10 phút nếu không giao dịch rút tiền sẽ hết hạn. Mỗi lần rút tiền đều được kiểm tra thủ công và nếu chúng tôi thể đảm bảo người đó là bạn, chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng các cách khác để xác nhận bạn đã thực hiện rút tiền.

Chúng tôi không cho vay bằng tiền điện tử của bạn

Chúng tôi không cho vay bằng tài sản của khách hàng. Chúng tôi giữ 100% dự trữ của tất cả các tài sản của khách hàng mọi lúc. Bất kỳ khách hàng nào cũng có thể rút tất cả tiền của họ bất cứ lúc nào.

Bảo mật dữ liệu và doanh nghiệp

PGP Emails

Chọn cách bạn muốn giao tiếp với Overbit. Đối với các email liên quan đến giao dịch, khách hàng có tùy chọn sử dụng PGP (sắp có).

Không có ứng dụng nội bộ từ bên thứ ba

Tất cả công nghệ của Overbit là độc quyền của Overbit. Chúng tôi không sử dụng các ứng dụng của bên thứ 3 cho bất kỳ chức năng cốt lõi nào như giao dịch. Không có bên thứ ba có quyền truy cập vào hệ thống nội bộ của chúng tôi.

Chính sách MFA

MFA (Xác thực đa yếu tố) có trong DNA của chúng tôi. Nó được triển khai trên toàn doanh nghiệp. Nhân viên của chúng tôi sử dụng MFA trên tất cả các điểm truy cập, đặc biệt khi họ cần quyền truy cập vào các lệnh đặc quyền.

Đánh giá mã nguồn

Chúng tôi sử dụng một cách tiếp cận bảo mật lớp để triển khai cập nhật mã nguồn. Tất cả các mã nguồn được xem xét bởi ít nhất hai kỹ sư khác trước khi nó được triển khai.

Bảo mật Hệ thống

Bảo mật 2FA

Sử dụng Google Authenticator hoặc Authy hoặc ứng dụng xác thực yêu thích của bạn để truy cập nền tảng Overbit.

Mã hóa dữ liệu

Overbit sử dụng mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và mã hóa dữ liệu khi luân chuyển. Việc truy cập được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ.

Mã hóa SSL

Tất cả thông tin liên lạc thông qua trang web, công cụ giao dịch, API và ứng dụng của chúng tôi được mã hóa bằng SSL.

Tiền thưởng cho lỗi

Overbit có một chương trình tiền thưởng và trả các mức thưởng khác nhau cho các lỗi bảo mật thực sự được tìm thấy bởi cộng đồng. Khi lỗ hổng được báo cáo, chúng tôi hành động ngay lập tức.

An ninh vật lý

Chúng tôi sử dụng các trung tâm dữ liệu phân phối theo địa lý có giám sát và bảo vệ vũ trang 24/24.

Kiểm tra thâm nhập

Chúng tôi sử dụng dịch vụ hack mũ trắng của bên thứ ba để tìm kiếm các lỗ hổng trong hệ thống của chúng tôi và thử và xâm nhập nó. Khi chúng tôi tìm thấy lỗ hổng, chúng tôi hành động ngay lập tức.