Thanh khoản

Có thanh khoản, và rồi lại có thanh khoản kiểu Overbit

Overbit vận hành một công cụ giao dịch và thanh khoản tinh vi. Thanh khoản của chúng tôi không chỉ đến từ người dùng mà còn từ chính thị trường. Chúng tôi khớp các giao dịch trên cơ sở P2P, nhưng ngay cả khi chúng tôi không thể khớp các giao dịch, thì chúng tôi cũng đã xây dựng mối quan hệ tạo thị trường với một số sàn giao dịch hàng đầu thế giới. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể tham gia vào các nhóm thanh khoản khác để đảm bảo giao dịch của bạn được thực hiện kịp thời với định giá thị trường công bằng.

Thanh khoản của chúng tôi là sự an tâm của bạn. Bạn có thể tham gia hoặc thoát khỏi thị trường ở mức giá được chỉ định mà không lo mất giá. Điều này cũng tương tự đối với thị trường Tiền điện tử, Ngoại hối và Kim loại.

Điểm nổi bật trong Thanh khoản

Khối lượng giao dịch lớn

Khối lượng giao dịch cộng gộp với các đối tác thanh khoản của chúng tôi là một trong những mức cao nhất trên thế giới tại bất kỳ ngày nào.

Giá thị trường hợp lý

Không có sự biến động về giá cả hoặc sự thay đổi đột ngột do các "cá voi" của thị trường để thanh lý lệnh của bạn. Hệ thống định giá thị trường công bằng và độc quyền của Overbit hoạt động vì lợi ích của bạn.

Tỷ lệ tài trợ cạnh tranh

Không giống như các sàn giao dịch khác, trên bất kỳ công cụ nào, bạn có thể thanh toán hoặc được trả tiền tùy theo hướng giao dịch. Điều này thường có thể tạo ra các cơ hội chênh lệch giá giữa Overbit và các sàn giao dịch khác.

Xác nhận thực thi thời gian thực

Tất cả các lệnh thị trường được xác nhận ngay lập tức và hiển thị tới nhà giao dịch với giá nhập. Điều này cũng tương tự khi bạn đặt hoặc thoát lệnh của mình.

Đảm bảo việc thực hiện lệnh

Tất cả việc thực hiện lệnh được đảm bảo ở mức giá đặt lệnh. Công cụ giao dịch chứa một tab lịch sử khớp lệnh để thuận tiện cho bạn và tất cả các lệnh đều có thể được xem trên sổ cái một khi nó được thực hiện.

Định giá thị trường công bằng

Chúng tôi biết bạn thích thị trường tiền điện tử vì sự biến động của nó. Nhược điểm có thể là sự thao túng giá bởi các nhà giao dịch có số dư lớn trong ví, sẵn sàng đặt các giao dịch lớn để di chuyển thị trường. Điều này không công bằng với những người còn lại muốn giao dịch trên một sân chơi bình đẳng

Tại Overbit, chúng tôi đã phát triển Định giá thị trường công bằng - phương pháp độc đáo của riêng chúng tôi để đảm bảo bạn đang giao dịch với mức giá hoàn toàn hợp lý. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách tổng hợp giá từ các sàn giao dịch cấp 1 lớn khác trên toàn cầu. Chúng tôi lấy giá trung bình của các sàn giao dịch đó và cân nhắc nó theo quy mô sổ lệnh, khối lượng giao dịch và một vài yếu tố khác. Chúng tôi cũng tính đến nhóm thanh khoản của và sổ lệnh riêng mình. Một số sàn giao dịch gọi đây là giá ’Mark price', nhưng cung cấp cho bạn một mức giá khác để thực hiện đơn hàng dựa trên sổ lệnh của họ. Tại Overbit chúng tôi chỉ có một giá. Nếu chúng tôi không thể khớp một đơn đặt hàng lớn ở mức giá đó, thì chúng tôi sẽ thực hiện nó thông qua một trong những nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi.

Tóm lại, nếu bạn đang vào hoặc ra khỏi một vị thế, hoặc nếu bạn đang thực hiện lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời, hoặc nếu bạn tình cờ bị thanh khoản, thì chỉ có một giá duy nhất, bất kể thị trường bạn đang giao dịch. Giá đó được đảm bảo. Đó gọi là định giá thị trường công bằng.